Kam s odpady vzniklé při stavbě rodinného domu

Stavění rodinných domů i obytných domů, pro více rodin, stále pokračuje, i když jsou stavby v současné době možná trochu pomalejší a je jich méně. Přesto ať již v dřívějších dobách, dnes, ale i v budoucnu budou vždy vznikat různé odpady, které vznikají při stavbě jakéhokoli domu, a které zůstanou i po dokončení stavby domu. Na to, jak s těmito odpady zacházet je i zákon, podle kterého se musí každá firma a každý, kdo dům staví, řídit. Při takové stavbě domu samozřejmě zůstávají různé cihly, i ty poškozené nebo rozbité. Při výkopech většinou zůstává zemina a různé kamení. Od budování krovů, ale i jiných prací, zase vznikají zbytky po dřevěných konstrukcích. Od stavebních materiálů pak vzniká velká spousta různých obalových materiálů, které je potřeba odvézt na skládku. Při stavbě domů zůstávají i obaly od nátěrových hmot, které obsahují nebezpečné látky pro životní prostředí, a musí se profesionálně zneškodnit. Od používání tvárnic zbývají opět plastové obaly. Při stavbě železných konstrukcí vznikají odpady železa a ocele, které se musí odvézt do sběrny surovin.

Pokud se dům přestavuje nebo přistavuje, a bourají se například příčky, vznikají i směsné stavební a demoliční odpady, které je potřeba odvézt na skládku. Odpad bývá ukládán během stavby do velkoobjemových kontejnerů. Ty by měly být zajištěny proti úniku těchto odpadů nebo proti znehodnocení. Tyto kontejnery je potřeba po dokončení nebo i v průběhu stavby odvézt, nejlépe uzavřené, aby nedošlo k nechtěnému úniku odpadu. O správném odstranění odpadů ze stavby musí být předloženy i řádné doklady. Tam pak kdokoli může zkontrolovat, jak bylo s kterými odpady naloženo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *