Vliv ekologických daní na ochranu lesů

Vzhledem k tomu, že s rozvojem různých firem, a jejich většího počtu, stejně jako s rozvojem různých technických vymožeností, roste výroba, a tím vede spotřeba služeb k negativnímu dopadu na životní prostředí. Cílem ekologických daní je snížení negativního chování vůči přírodnímu prostředí.

Všechny firmy a subjekty musí změnit svůj přístup k výrobě i spotřebě tak, aby jejich chování snížilo nepříznivý dopad na už tak poškozené životní prostředí i na obyvatelstvo, s ohledem na jejich zdraví, které je již tak velice ovlivněno tímto nepříznivým životním prostředím. Vznik nových nemocí a civilizačních chorob se stále zvyšuje, a to tak rychle, že se nedaří vědcům držet s tímto vývojem tak rychlý krok. I z těchto důvodů byly u nás zavedeny nové ekologické daně. Jsou to daně z pevných paliv, které znečisťují ovzduší především na vesnicích, dále ze zemního plynu a z elektřiny. Kromě toho je potřeba snažit se snižovat emise, které jsou uvolňovány do našeho ovzduší, a které ničí naše životní prostředí. Výnosy z těchto poplatků jsou určeny k podpoře projektů, které mají příznivě ekologicky ovlivnit životní prostředí, ale i k nápravě škod, kterých se na životním prostředí lidé svým chováním dopustili.

Díky ekologickým daním a potřebě zlepšení ovzduší a zmenšení ozónové díry, se v lesích hospodaří tak, že je optimálně využíváno jak přírodních sil, tak také ekologických zákonů. Les je i nadále využíván pro lidi, kteří si zde odpočinou, prochází, sbírají různé ovoce, ale také je zde nutná těžba dřevin, především starých nebo nemocných. Vzhledem k častým přírodním katastrofám je potřeba nejen české lesy po různých polomech a záplavách také obnovovat a vysazovat nové stromy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *