Vliv ekologie na život lidí

S rozvojem znalostí a různých vymožeností se u lidí rozvíjí i cítění s přírodou. Tato oblast je velice široká. Na světě existuje mnoho skupin, které se zabývají a zajímají o tzv. ekologii.

Ekologie je věda, která se zabývá tím, jaké mají vztahy různé organismy k vnějšímu prostředí, ale také tím, jaké mají různé organismy vztahy k sobě navzájem. A protože i my lidé mezi tyto organismy patříme, snažíme se poznat a pochopit přírodní zákonitosti. Ekologie již řadu let ovlivňuje většinu lidí a jejich životy. Spousta lidí na světě se zajímá o různé problémy našeho životního prostředí, ať již se jedná o znečišťování našeho ovzduší, vody nebo půdy. Tato věda ale zároveň hledá řešení, jak vytvořit ideální životní prostředí, a jak chránit přírodu. Nejedná se pouze o rostliny či stromy, ale také o zvířata, která vymírají na různé nemoci. Mnohé druhy již vymřely a jsou k vidění pouze v zoologických zahradách. Jedná se ale i o ochranu lovených nebo chytaných zvířat, kdy mnozí lovci či rybáři pochytali a ulovili tolik zvířat a mořských ryb a živočichů, že způsobili nerovnováhu v přírodě. Jak v mořích a oceánech, tak i v lesích. I proto vznikají různé skupiny lidí, kteří se snaží tyto živočichy zachránit, před úplným vyhubením. Velice důležitá je také spolupráce všech zemí a států na světě. Protože mnoho lovení a chytání zvěře souvisí s penězi a ekonomií, je potřeba začít srovnávat tyto aktivity s tím, co potřebuje příroda. Bez ní nemůžeme žít ani my.

Týká se to i kácení lesů, nejen u nás a dalších vyspělých zemí, ale především kácení deštných pralesů v Amazonii. Vždyť stromy produkují kyslík a jsou to plíce naší planety. Problémem je ale i vypalování těchto pralesů a lesů, kdy se ničí nejen stromy, ale i živočichové, kteří zde žijí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *