Kam s elektroodpadem a jinými komunálními odpady?

Třídění odpadu má své opodstatnění. A proč vlastně odpad třídíme? Třídění odpadu má především ekologický význam. Třídíme ho, abychom mohli bez jakýchkoliv obtíží využívat procesu recyklace, opět odpad začlenit do výroby a tím šetřit přírodní zdroje a chránit žívotní prostředí, tj. ekologie. Odpad nebo-li komunální odpad třídíme do speciálních kontejnerů různých barev (modrá, zelená, bílá, žlutá, oranžová) dle jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) nebo ho odevzdáváme do sběrných nebo-li recyklačních dvorů.

Do modrých kontejnerů (papír) vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly apod. Do těchto kontejnerů nevhazujeme mokrý, mastný či jinak znehodnocený papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny, použité hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.

Do zelených kontejnerů (barevné sklo) vhazujeme barevné nevratné lahve od nápojů, barevné skleněné nádoby, barevné skleněné střepy tzv. tabulové sklo apod. Do těchto kontejnerů nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky.

Do bílých kontejnerů (čiré sklo) vhazujeme čiré nevratné lahve od nápojů, čiré skleněné nádoby apod. A nevhazujeme do nich stejný komunální odpad jako do zelených kontejnerů.

Do žlutých kontejnerů (plasty) vhazujeme stlačené PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén apod. Do těchto kontejnerů nevhazujeme gumu, pneumatiky, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, linolea, novodurové trubky, vícevrstvé obaly, obaly od nebezpečných látek jako motorového oleje, chemikálií, barev apod.

Do oranžových kontejnerů vhazujeme vícevrstvé nápojové kartony na bázi Tetra Pak např. od mléka, džusů, vína apod.

Sběrné dvory jsou přizpůsobeny na sběr a recyklaci kovů (železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.), kompostovatelného odpadu (větve, listí, tráva, uvadlé květiny, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky aj.), objemného odpadu – starý nábytek (křesla, židle, skříně aj.), – podlahové krytiny (koberce, linolea), – umyvadla, – toalety, – sporáky, – pračky, stavební suti (cihly, beton), nebezpečného odpadu (léky, oleje, barvy, lepidla) a elektroodpadu (televizní a rádiové vysílače, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, mrazničky, akumulátory, galvanické články, zářivky, výbojky apod.). Elektroodpad lze odevzdat nejenom do sběrného dvoru, ale i vrátit zpět prodejci.

Zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení se zabývá i společnost ELEKTROWIN a.s. s pobočkou v Praze a současně provozující informativní webové stránky elektrowin s odkazem na www.elektrowin.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *