Znáte svá práva?

Naši zákonodárci chrlí jeden zákon za druhým. Po nějakém čase ho změní nebo dokonce zruší a tak to jde pořád dokola. Nemusíte si před spaním pročítat zákoníky, ale v tom jednom byste se alespoň trochu orientovat mohli. Tím nejdůležitějším je zákoník práce. Jestli vás děsí už představa nějaké neuspořádané „büchle“, mám pro vás skvělou novinku. Tou novinkou je online zákoník práce. Právě tam se nachází úplné znění zákoníku práce. Díky jeho přehlednosti si snadno vyhledáte problém a k němu příslušný zákon, který vám poradí, jak postupovat, jak bránit svá práva a jaké vám z toho plynou povinnosti.

Výpověď

Obzvlášť v dnešní době se tohoto slova bojí snad všichni občané, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. O to víc musíte být připraveni, protože pokud přijde řada na vás, musíte být připraveni na obhajobu svých práv. Úplným základem je vědomí o tom, za jakých podmínek může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. My si to ve zkratce řekneme už teď, ale přesné znění zákona najdete na internetových stránkách. Podle § 52 tak může zaměstnavatel učinit v případě:

a) přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
b) zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
c) zaměstnanec se stane nadbytečným rozhodnutím zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách
d) zaměstnanec dále nesmí vykonávat dosavadní práci kvůli svému zdraví, na základě lékařského posudku atd.
e) pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost
f) jestliže zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon sjednané práce, má neuspokojivé výsledky, byl zaměstnanec písemně vyzván k nápravě v době posledních 12 měsíců a náprava nebyla provedena
g) závažného porušení povinností, pro soustavné méně závažné porušování povinností lze udělit okamžitou výpověď, pokud byl v posledních 6 měsících zaměstnanec písemně upozorněn na možnost výpovědi
h) zvlášť hrubého porušení jiné povinnosti zaměstnance, která je uvedena v § 30 1a

Mnohem více informací, které jsou podrobně rozebrány, naleznete na online zákoníku práce. A nezapomeňte, že neznalost zákona neomlouvá!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *