Obnovitelné zdroje energie – solární kolektrory

Rozvoj lidstva již od pradávna souvisí s rozvojem získávání energie. Každodenně se setkáváme s využitím energie ať pro získání tepla, světla, k pohonu aut, zemědělství, ale také pro rekreaci a zábavu. Již Aristoteles tvrdil „Energie je to, co vše uvádí do pohybu“.

V současnosti se více do popředí dostává oblast obnovitelných zdrojů, převážně z důvodu rostoucích cen energií a důsledku klimatických změn. Nejvíce spotřebováváme energii v průmyslové výrobě a k dopravě, ale naše domácnosti jsou těsně v závěsu. Právě z tohoto důvodu bychom se měli více zajímat o využití obnovitelných zdrojů energie.

Energie ze slunce, nebo-li solární kolektory

Solární kolektor je zařízení přeměňující sluneční záření na jiný druh energie využitelnou pro lidstvo. Díky jednoduché přeměně se sluneční energie využívá nejčastěji k přeměně energie tepelné, ale lze ji využít i pro ohřev vody či k výrobě elektřiny. Princip solárních kolektorů se podobá skleníku, kdy se teplo zachytává pod skleněným krytem, kde se ohřívá absorbér, který dál předává tepelnou či elekrickou energii.

Solární kolektory existují ve dvou základních typech:

Fototermický kolektor – přeměňující sluneční záření na tepelnou energii. Převážně jsou tyto kolektory umisťovány na střeše rodinných a bytových domů.
Fotovoltaický kolektor (označovaný jako solární panel) vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou.
Zásadní předpoklad pro efektivní výrobu elektřiny je intenzita a doba slunečního záření. Česká republika nepatří v tomto ohledu mezi země nadprůměrné ba naopak, přesto je v rámci EU solární velmocí.
Dne 13.6.2013 byl spuštěn nový program Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Program „Nová zelená úsporám 2013“ by měla být přínosná pro celou českou ekonomiku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *