Srovnávače energií Vám ušetří výdaje

K fungování mnoha spotřebičů (televizní a rádiový přijímač, počítač, elektrická a plynová trouba apod.), nářadí a strojů se neobejdeme bez patřičného zdroje energie, a to elektřiny nebo plynu. Tyto zdroje energie nám umožňují svítit, topit a vařit.

Ceny energií se neustále zvyšují a v dohledné době to nebude určitě lepší. Naštěstí na našem trhu je veliká konkurence dodavatelů energií, a proto se předhánějí v nejrůznějších akcích a bonusech a my si můžeme vybrat toho nejlevnějšího. Je Vaším cílem ušetřit na energiích, a to na elektřině nebo plynu? Tak pro to budete muset něco udělat. Řešením pro Vás je využít služeb srovnávače energií, který vám pomůže najít nejvhodnějšího dodavatele energií. Srovnávač energií najdete na webových stránkách TopSrovnani.cz, jež provozuje společnost 5DM.cz, s.r.o., s odkazem na www.topsrovnani.cz. V nabídce tohoto srovnávače nenajdete pouze srovnávač energií, ale také srovnávač povinného ručení, cestovního pojištění, hypoték a penzijního připojištění.

A jak srovnávač energií funguje? Kliknete na odkaz kalkulačka cen elektřiny nebo plynu zadáte potřebné údaje – odběrové místo – kraj, odhadovaná spotřeba, sazba, spotřeba vysoký tarif (VT) v kWh, spotřeba nízky tarif (NT) v kWh a osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefon). Dále kliknete na spočítat ceny a během 2 minut se dovíte, s jakým dodavatelem energií (ČEZ, RWE, E.ON, Europe Easy Energy – 3E, Optimum Trading) můžete ušetřit stovky až tisíce korun ročně. Pak již záleží na každém z nás, zda chceme snížit rodinné nebo firemní výdaje za energie či ne. Při změně dodavatele energií se nerozhodujeme pouze podle nejnižší ceny plynu nebo elektřiny, ale i podle solidnosti. A tu zjistíme na specializovaných diskuzních fórech nebo na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Bohemia Energy Vám poskytne nejenom teplo a světlo

Zdroje energie

Přírodní zdroje energie dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Ale lze vůbec použít takové dělení? Neschovává se za tímto škatulkováním míra více či méně využívání nejrůznějších přírodních zdrojů? Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje energie využívá ke své pracovní činnosti i společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a její pracovní náplní je dodání levné elektrické energie a plynu do domácností, firem a obcí.

Obnovitelný přírodní zdroj energie je zdrojem, jež může být čerpán tisíce a pokud nebude naše planeta z nějakého důvodu zničena (např. destruktivní náraz meteoritu, který rozdrtí zemskou kůru, vypaří se řeky a oceány a ohnivý vítr vše spálí a nebo destruktivní výbuch slunce), tak až miliardy let. Zásadní schopností obnovitelných přírodních zdrojů energie je při postupném spotřebování částečná nebo úplná obnova, a to samozapříčiněním nebo za pomoci přispění lidské populace. Mezi obnovitelné přírodní zdroje energie řadíme obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jakými jsou sluneční energie, vodní energie, větrná energie, geotermální energie, energie mořských vln, energie vzduchu, energie biomasy, energie bioplynu apod.

Neobnovitelný přírodní zdroj energie je zdrojem, u kterého je počítáno, že se vyčerpá řádově během stovek let a jeho případná obnova bude trvat několikanásobně déle. Mezi neobnovitelné přírodní zdroje energie řadíme fosilní paliva jakými jsou uhlí, ropa, zemní plyn, roponosné horniny, rašelina a dále jadernou energii z důvodu možné vyčerpatelnosti přirozených přírodních zásob štěpných materiálů.

Elektřina

Elektřina nám umožňuje topit, svítit, vařit a v neposlední řadě využívat mnoho elektrických spotřebičů (žárovka, infrazářič, elektrická trouba aj.), nářadí, strojů a elektronických spotřebičů (televizní přijímač, rádiový přijímač, DVD přehrávač, počítač, mobilní telefon apod.), které lidem ulehčují a zpříjemňují život, zvyšují výkon pracovní činnosti a zrychlují pracovní proces.

Elektřina se vyrábí přeměnou určitého druhu energie (např. chemické, mechanické, světelné) na elektrickou energii. Elektrická energie se vyrábí především v tepelných, vodních, větrných a jaderných elektrárnách. Z těchto elektráren je elektrická energie rozváděna prostřednictvím elektrorozvodní sítě do domácností, firem a obcí. Elektřinu prodává dodavatel elektřiny s licencí od Energetického regulačního úřadu a nakupuje ji na tuzemském nebo zahraničním trhu.

Cenu elektřiny tvoří dvě složky, a to regulovaná a neregulovaná. Regulovaná složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem a zahrnuje náklady na dopravu, skladování a distribuci elektřiny a příspěvek na obnovitelné přírodní zdroje energie. Neregulovaná složka určuje velkoobchodní cenu elektřiny.

Významným dodavatelem elektrické energie v České republice je společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Elektrický proud

Elektrický proud je charakterizován jako uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje měřící se ampérmetrem. Elektrický proud je v běžných rozvodech stejnosměrný a střídavý.

Stejnosměrný elektrický proud

Stejnosměrný elektrický proud je proudem, jež v čase nemění směr svého toku, ale velikost proudu se měnit může. Směr stejnosměrného elektrického proudu je dohodnut od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Stejnosměrný elektrický proud vzniká ze zdroje stálého stejnosměrného napětí (např. galvanický článek), v termočlánku, ve fotoelektrických článcích, dynamu (generátoru) a usměrněním střídavého proudu za pomoci usměrňovače. Stejnosměrný elektrický proud byl prvním proudem, jež se začal využívat a rozšířil se především prostřednictvím vynálezů amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona. Stejnosměrný elektrický proud se používá v obvodech obsahující součástky citlivé na směr proudu (např. elektrolytický kondenzátor, tranzistor apod.)

Střídavý elektrický proud

Střídavý elektrický proud je proudem, jehož směr a velikost se v čase mění s určitou periodou, přičemž jeho střední hodnota je nulová. Jeho výroba a přenos proudu na větší vzdálenosti je výhodnější než stejnosměrný elektrický proud. Střídavá forma elektrické energie je vhodná pro její přenos z důvodů podstatného snížení ztrát na vedení a podstatného snížení pořizovacích nákladů na dálkové rozvody. Střídavý elektrický proud se používá v domácnostech v domácích elektrických spotřebičích (žárovka, zářivka, spotřebiče využívající elektromotor, elektrická topidla aj.), v průmyslu (obloukové pece v hutnictví, třífázové asynchronní motory, jež pohání téměř všechny průmyslové strojní mechanismy aj.), v palubních sítích některých dopravních prostředků (letadlo, loď), v elektrárnách a našli bychom mnoho dalších příkladů.

Výhodami střídavého elektrického proudu jsou na rozdíl od stejnosměrného elektrického proudu jednodušší průmyslová výroba a distribuce – jednoduché (skokově přepínané) zvyšování a snižování napětí za pomoci transformátorů a přístroje určené k vypínání (vypínače, stykače) a ochraně (pojistky, jističe, chrániče) silových obvodů střídavého proudu jsou konstrukčně menší.

Nevýhodami střídavého elektrického proudu na rozdíl od stejnosměrného elektrického proudu jsou složitější vrácení energie do sítě, tzv. rekuperace, nutnost plně synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti, nutnost vyvažovat nejen toky samotného činného výkonu, ale i jalového a podstatný vliv rozložených liniových parametrů vedení, jako parazitní indukce a kapacita.

Dále jsou známy stacionární a nestacionární elektrické proudy, průměrné proudy, okamžité elektrické proudy, objemové elektrické proudy, plošné elektrické proudy, kondukční elektrické proudy, konvekční elektrické proudy a vázané elektrické proudy.

Zemní plyn

Zemní plyn je charakterizován jako přírodní hořlavý plyn využívajíc se jako významné ekologické plynné fosilní palivo (k provozu vozidel se používá jeho stlačená nebo zkapalněná podoba), zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv, surovina pro chemický a palivářský průmysl nebo zdroj energie do domácností, firem a obcí (zahřeje, posvítí a dokonce i uvaří). Skládá se z více než 90% methanu a 1-6% ethanu. Zemní plyn se většinou nachází v podzemí samostatně nebo se v jeho blízkosti objevují další fosilní paliva jako černé uhlí či ropa. Při využívání zemního plynu je prováděna odorizace, což je proces přidávání zapáchajících plynů do zemního plynu bez zápachu. Bez tohoto procesu by mohlo při vysoké koncentraci zemního plynu ve vzduchu docházet k mnohem častějším smrtelným zraněním lidí a zvířat a plynovým haváriím.

Těžený zemní plyn se dělí na zemní plyn suchý (chudý), zemní plyn vlhký (bohatý), zemní plyn kyselý a zemní plyn s vyšším obsahem inertů (např. oxid uhličitý a dusík). Nejčastěji využívaným zemním plynem je naftový zemní plyn, který vzniká společně s ropou a patří mezi zemní plyn vlhký. Zemní plyn suchý je karbonský zemní plyn, jež se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí.

Významným dodavatelem zemního plynu v České republice je společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Bohemia Energy entity s.r.o.

Společnost Bohemia energy je přední tuzemský dodavatel elektřiny a plynu. Elektřinu a plyn nakupuje přímo od výrobců, nezávislých obchodníků nebo na Pražské energetické burze a poté prodává do domácností, firem a obcí. Přednostmi firmy Bohemia Energy jsou pomoc s rychlou a snadnou změnou dodavatele, stoprocentně spolehlivé dodávky, nadstandardní zákaznická péče pro každého klienta a v neposlední řadě zejména levnější elektřina a plyn než u dominantních dodavatelů. Nízká cena nabízených komodit spočívá v malých maržích díky nízkým nákladům společnosti Bohemia Energy.

Více informací o této firmě získáte na webových stránkách BOHEMIA ENERGY s odkazem na www.bohemia-energy.eu a na telefonním čísle +420 844 10 10 10.

Ekologickými matracemi, předcházíte poruchám spánku

Spánek představuje jednu z nejdůležitějších věcí života. Někteří tvrdí, že bychom měli spát i více než 8 hodin denně, že bychom spánkem měli „ztratit“ okolo třetiny svého života. To je opravdu hodně, že? Mnozí mohou nabýt dojmu, že spánek nepotřebují a tím se vlastně připravují o své zdraví. Protože spát musí každý bez ohledu na to, co si o tom myslí. Spánek je důležitý, protože jde o velice účinnou formu odpočinku, kterou naše tělo potřebuje více, než cokoli jiného. Mnoho lidí bohužel trpí různými poruchami spánku. Mezi nejznámější poruchy spánku patří špatné usínání. Mnoho lidí má problém usnout, a tak několik hodin jen leží v posteli. To představuje vážný problém především pro ty, kteří potřebují ráno brzy vstávat. Další porucha spánku může být například přílišná únava i po vyspání. To může být například únavový syndrom. Poruchy spánku si člověk přivodí především stresem a špatnou životosprávou. S ekologií nemusí mnoho lidí souhlasit, ale přesto je důležitá. A zdravá strava jakbysmet.

Velice důležité je mít kvalitní matrace do postele, protože bez nich bude opravdu těžké usnout a užít si spánek bez bolesti. Špatná matrace totiž může přivodit velice nepříjemné bolesti zad, které by jistě nikdo z nás nechtěl hned po probuzení mít, protože krok do nového dne nesmí být takto pokažený, celý den totiž poté obvykle nebude stát za nic, pokud nejste přehnaní optimisté, protože bolesti zad mají samozřejmě veliký vliv na psychiku člověka, který potom není „ve své kůži“ a nemůže si užívat života jako ostatní. Vybírejte tedy matrace do postele opravdu pečlivě. Dívejte se, z čeho jsou udělané, protože ekologická výroba matrací bývá obvykle mnohem kvalitnější. Pokud máte alergii, pak rozhodně sáhněte po matraci, která je ekologicky vyrobená, protože díky ní se můžete vyspat mnohem víc!

Kvalitní matrace můžete najít například na webové stránce královské-spaní.cz, kde můžete zakoupit opravdu kvalitní matrace za nízké ceny, které budou šetrné k přírodě i Vašim zádům. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený spánek.

Maďarská daň na tučná jídla

S postupem doby a různých vymožeností, které nám pomáhají ulehčit práci jak v zaměstnání, tak i doma, se stáváme více leniví, pohodlnější a méně vyhledáváme pohyb. Většinou se ale příjem potravy moc nezměnil, a tak jíme to, co se jedlo i v dřívějších dobách. Nejen drůbeží a méně tučné maso, ale i ta tučnější masa. Nevyhýbáme se ani různým uzeninám, jako je párek, různé zabijačkové speciality, tučné salámy, majonézy, bílé pečivo, smažená jídla a sladké limonády.

I proto většina lidí na celém světě tloustne, a tloušťka se tak stává epidemií. Tloustnutí ale způsobuje nemalé problémy, především zdravotní. Ohrožujeme svoje klouby, kosti, pohybový aparát, ale i srdce, zažívání, ať už se jedná o žaludek, žlučník nebo střeva. Samozřejmě jsou zde další problémy, jako zadýchávání se, astma, různé bolesti či otoky kloubů nebo zatuhnutí svalů. To nemusí souviset jenom s jídlem, ale i s tím, že se méně pohybujeme. Téměř všude jsou dostupné dopravní prostředky, které rádi využíváme. Už proto, že tato doba na nás samotné klade vyšší nároky. U našich sousedů, v Maďarsku, jim již došla trpělivost, a tak zavedla vyšší daň na tučné jídlo. Znamená to, že pokud si budete chtít dopřát tučné maso, špek, tučné uzeniny, či tučné mléčné výrobky, ale i různá smažená jídla v rychlých občerstveních nebo různé sladkosti, jako jsou krémové zmrzliny a další věci, tak zaplatíte o moc víc peněz.

Zvýšená daň má pomoci v boji s lehkovážným nakupováním těchto nezdravých potravin, a také má pomoci lidem zhubnout. Pokud si přesto tyto potraviny budete chtít dopřát, budete muset hlouběji sáhnout do peněženky a to si již mnozí lidé nebudou moci dovolit.

Vliv ekologie na život lidí

S rozvojem znalostí a různých vymožeností se u lidí rozvíjí i cítění s přírodou. Tato oblast je velice široká. Na světě existuje mnoho skupin, které se zabývají a zajímají o tzv. ekologii.

Ekologie je věda, která se zabývá tím, jaké mají vztahy různé organismy k vnějšímu prostředí, ale také tím, jaké mají různé organismy vztahy k sobě navzájem. A protože i my lidé mezi tyto organismy patříme, snažíme se poznat a pochopit přírodní zákonitosti. Ekologie již řadu let ovlivňuje většinu lidí a jejich životy. Spousta lidí na světě se zajímá o různé problémy našeho životního prostředí, ať již se jedná o znečišťování našeho ovzduší, vody nebo půdy. Tato věda ale zároveň hledá řešení, jak vytvořit ideální životní prostředí, a jak chránit přírodu. Nejedná se pouze o rostliny či stromy, ale také o zvířata, která vymírají na různé nemoci. Mnohé druhy již vymřely a jsou k vidění pouze v zoologických zahradách. Jedná se ale i o ochranu lovených nebo chytaných zvířat, kdy mnozí lovci či rybáři pochytali a ulovili tolik zvířat a mořských ryb a živočichů, že způsobili nerovnováhu v přírodě. Jak v mořích a oceánech, tak i v lesích. I proto vznikají různé skupiny lidí, kteří se snaží tyto živočichy zachránit, před úplným vyhubením. Velice důležitá je také spolupráce všech zemí a států na světě. Protože mnoho lovení a chytání zvěře souvisí s penězi a ekonomií, je potřeba začít srovnávat tyto aktivity s tím, co potřebuje příroda. Bez ní nemůžeme žít ani my.

Týká se to i kácení lesů, nejen u nás a dalších vyspělých zemí, ale především kácení deštných pralesů v Amazonii. Vždyť stromy produkují kyslík a jsou to plíce naší planety. Problémem je ale i vypalování těchto pralesů a lesů, kdy se ničí nejen stromy, ale i živočichové, kteří zde žijí.

Dopadu luxusního života na přírodu

Začátkem minulého století se vyráběla první auta, kterých se vyrobilo i prodalo velmi málo, v porovnání s dneškem. Jak šla doba, i aut se začalo vyrábět stále více, a silnice se začaly plnit. V dnešní době se automobilové závody předhánějí ve vymýšlení stále nových verzí, snaží se získat stále více zákazníků. Člověk by až řekl, že již se nedá prodávat stále tolik aut, ale jejich prodej se stále drží na vysoké pozici. Časem se začíná přemýšlet i nad tím, jaká auta vymyslet, aby neškodila tolik přírodě, jako ta dřívější. A tak se vymýšlejí auta, která již jsou na ekologické pohony. S tím ale souvisí i výstavba stanic, kde lze například elektromobily dobít. A tak jdou ruku v ruce s výrobou automobilů i vynalézání takových stanic, které se hned s výrobou automobilů, začnou budovat. Nebylo by k ničemu mít ekologické auto na jedno použití. A v dnešní době se s rozvojem automobilismu zvyšuje provoz na silnicích a dálnicích, ale také ujeté kilometry, které narůstají.

Dnes je normální nejen jezdit auty, autobusy nebo vlaky na vzdálená místa, ale i létat letadly. A to všechno velice přírodu zatěžuje. I stavby nových domů a budov, které se neustále staví nové a nové. Mezi luxus mnoha lidí pak patří auto, nebo i dvě, dům, mnozí mají i chytu nebo chalupu, a tam se musí také nějak dostat. Neustálý vývoj různé nové elektroniky, jako jsou televize, rádia, ale i počítače, notebooky, tablety a další, znamená jen to, že se starších výrobků snažíme zbavit, abychom si mohli koupit nové, lepší. A i když většina z nás staré přístroje, staré automobily, ale například i pneumatiky odváží do sběrných dvorů a na likvidaci, nejlépe ekologickou, mnozí raději zajedou za město, a starý přístroj nebo pneumatiku tam vyhodí, do příkopu.

Zdanění jídla v Africe zahubí spoustu afričanů

V Africe je všem dobře známa informace, že mají Afričané problémy s nedostatkem jídla. Poslední dobou se objevují úsměvné informace na sociálních sítích, že se uvažuje o zdanění jídla v Africe, abychom z Afriky také něco měli. To by ale mělo za následek zahubení spousty Afričanů, protože by daně na jídlo nebyli schopni zaplatit. Afričané žijí většinou z charitativních darů a darů přírody, protože je v zemi bída, sucho a války. Děti obvykle již odmala musí pracovat, aby pomohli uživit rodinu, nebo sami sebe.

Nikdo zatím nepřišel na způsob, jak tento problém vyřešit. Afričané stojí nás všechny, kteří přispíváme, hodně peněz a výsledky z hlediska budoucnosti jsou stále v nedohlednu. Situace se nemění, Afričanům platíme jídlo na přežití, ale to budou potřebovat stále, jejich životní podmínky se nemění, což je velký problém.

Každým rokem zemřou tisíce Afričanů z důvodu nedostatku jídla (vyhladovění). Řešením tohoto problému by bylo nedávat Afričanům jídlo, ale přivést do Afriky práci, nebo nástroje na obdělávání půdy či podobné věci, aby si na jídlo mohli sami vydělat, nebo jej vypěstovat, čímž by se problém vyřešil.

Afrika ale není pouze chudá země, například Jihoafrická republika má mnoho obyvatel a žijí na velice dobré úrovni, která se dokonce může rovnat té naší. Problém je převážně v tyranech, kteří mají vojenskou moc a uplatňují jí na obyvatelích.

Zdanění jídla by mohlo přinést velikou zkázu a utrpení, a proto nikde na světě, a už vůbec ne v Africe, nenastane. Ve většině zemí nejsou problémem nízké daně, nebo jejich nedostatečný počet, ale problém s plýtváním veřejných prostředků, který se bude muset vyřešit, pokud mají státy fungovat dál bez zvyšování daní, které vlastně nikam nevedou.

Proč zavést daně na smradlavá auta

Všude kolem nás se vyrábějí stále nová auta, a protože si stále v naší republice mnozí z nás nemohou dovolit nová auta, naučili jsme se je dovážet ze zahraničí. Ale bohužel ne nová auta, ale ojetá, starší. A tak se z naší země začalo stávat skladiště ojetých aut a motocyklů, které se dříve nebo později budou muset zlikvidovat. I z toho důvodu byli nuceni naši poslanci začít přemýšlet o vyšší dani na tato ojetá a starší auta, abychom se opravdu nestali největší popelnicí aut v Evropě. A nejen to. Mnohé automobilky nabízí různé výhody, když si koupíte nový vůz a dovezete výměnou nový vůz, který ekologicky znehodnotí. Když na jaře vyjedou tzv. letní řidiči, což jsou řidiči, kteří jezdí pouze za hezkého počasí, vypadá to na našich silnicích jako na výstavě starých vozů. Z toho důvodu je potřeba zavést daně na stará auta, která jsou navíc i smradlavá. Přes kouř z takových aut není vidět ani na cestu. I proto, dle roku jejich výroby, je potřeba odlišit nová a staronová auta od aut, které jsou téměř vraky.

Do starších aut je také potřeba investovat více peněz, protože stará auta bývají častěji poškozená případně i nepojízdná, a proto je potřeba je neustále opravovat. A tak spíše než na to, aby vám auto sloužilo k dopravě do práce, pro děti do školy nebo do školky, na nákup a na cestu domů, spíše sloužíme my jemu, protože ho musíme neustále vozit do autoopravny. Pokud ho tedy nastartujeme, v opačném případě musíme zařídit i odtah auta, což jsou další peníze. A pak musíme všechno zvládat pomocí autobusů nebo vlaků, případně trolejbusů. Mnohdy musíme jet o několik hodin déle domů, protože bez auta všechno nestihneme tak, aby nám neujel autobus, a tak obzvláště v zimě mrzneme na zastávce.

Vysoký úrok – daň za rychlou půjčku

Mnoho lidí se dostane někdy i ne vlastní vinou do situace, kdy nemá peníze a nutně je potřebuje. Takových příležitostí se naskýtá hodně. Kromě toho, že zaměstnavatel pozdrží nebo opozdí či odloží výplatu mzdy na další měsíc, vás okamžitě uvrhne do platební neschopnosti. Na zaplacení nájmu, elektřiny, vody či plynu ale nikdo odklad nedá, a tak nezbývá, než si peníze půjčit. Samozřejmě je i další varianta, že se vám poškodí auto, něco v bytě či v nebo na domě, ale třeba i nějaký elektrický přístroj. A pak, pokud nemáte naspořené peníze, nebo nemáte dostatečnou částku, si musíte peníze půjčit. Potom jsou zde ještě další výdaje, které se týkají práce nebo školy dětí, ale i koupi dárků nebo dovolené. Pokud se rozhodnete, že je to nutné, nezbývá než si peníze půjčit. Kromě bankovních půjček zde máme ještě i nebankovní půjčky. Obecně platí, že čím rychleji peníze potřebujete, tím zaplatíte vyšší úrok.

I u nebankovních společností je možné, že zaplatíte větší úroky než u bankovních společností. Důležité je, že pokud potřebujete velice rychle půjčit peníze, většinou právě nebankovní společnosti vám nabídnou velice krátkou dobu, než vám půjčí peníze. A samozřejmě, že za tuto rychlost také více zaplatíte. S tím by měl každý, kdo se rozhodne pro rychlou půjčku počítat. Řešením by samozřejmě bylo, mít vždy něco našetřeného, ale ne vždycky to může být taková částka, kterou zrovna potřebujeme. A tak mnohdy i přes hrozbu vysokých úroků, si musíme peníze půjčit. Mnohdy si vybereme dovolenou, a díky rychlému zaplacení získáme slevu, a tak si musíme spočítat, zda se nám půjčení peněz vyplatí.

Podpora vědy z daní

Věda je nejdůležitější řemeslo ze všech. Bez vědců bychom nemohli žít tak, jak žijeme nyní. Svět by nebyl takový, jaký známe. Vědci si ale nevydělají tolik peněz, obvykle to nejsou nijak bohatí lidé, ale jsou velice inteligentní. Pomáhají nám zlepšovat životní úroveň, přináší nové vymoženosti a vynálezy. Dříve patřili vědci pod vlády a armády, kde vyvíjeli nové zbraně, apod. V současné době je mnohem více vědců a vynálezců v soukromém sektoru, kde se věnují čipům do počítačů, vývoji samotných počítačů a další elektroniky, jako třeba televize, internet, notebooky, tablety, mobilní telefony, 3G síť, apod.

Víte, co by nejvíce pomohlo vědě? Je to jednoduché. Kdyby se vědci (i soukromí) podporovali z daní! Daně přece platíme všichni, a kdybychom těmto lidem zaplatili z daní, nové vynálezy by nestály ani tolik peněz, byly by totiž přístupné pro všechny lidi. To by bylo jistě překrásné, nemyslíte si? Protože dokud budou vědci a vynálezci dělat pro soukromý sektor, bude z toho stále byznys, který vydělává miliardy a miliardy, ale většině lidí tyto vynálezy zůstanou nedostupné, jednoduše na ně nebudou mít peníze, což je hrozná škoda, že si mnoho lidí nemůže dovolit ani počítač nebo internet, o dražších vynálezech nemluvě.

Věda je důležitá a většina světové vědy by se v budoucnu měla opět začít soustředit ve státních sektorech, tam je totiž jistota, že vynálezy nebudou vpuštěny mezi lidi čistě za účelem zisků, i když se může stát, že se nezmění nic, jako například v případě v počátku armádního internetu, který patří mezi opravdu výnosný byznys pro prodejce. Zkusme tedy podporovat vědu penězi z daní, bylo by to jistě velmi zajímavé!