Ekologické daně v České republice

Ekologické daně mají různou podobu, v České republice je ekologická daň zaměřená vesměs na zdroje energií. Zdanění zdrojů energie v podobě ekologické daně vzniklo od 1. ledna 2008, jako důsledek nasmlouvaných podmínek při vstupu do Evropské unie. Ekologická daň byla zavedena na zemní plyn a některé další plyny, pevná paliva a daň z elektřiny.

Plátcem daně ze zemního plynu je vesměs každý kdo s ním přijde do styku. Vyjímka je při využití plynu pro výrobu tepla v domáctnostech, při výrobě elektřiny. Daň také neplatí provozovatelé lodí, pokud plyn použijí jako pohonnou hmotu pro pohon lodě. Poslední skupinou jsou horníci a hutníci, kteří plyn používají při metalurgických nebo mineralogických postupech.

Plátcem daně z pevných paliv je opět každý, kdo se vyskytne v obchodním řetězci distribuce pevného paliva. Dani se lze opět vyhnout použitím pevného paliva k výrobě elektřiny, koksu. také lodníci nemusí platit daň. Hutníci, horníci nebo chemici pokud využijí pevné palivo ve svých provozech nemusí platit daň. Podniky, které využijí pevná paliva ke svému provozu a zároveň je vyrábějí jsou také oproštění od daně.

Daň z elektřiny opět platí všichni prostředníci v od výroby až po koncového uživatele. Vyjímky z plátcovství jsou,  jsou ale trochu jiné. Daň se neplatí z elekřiny, která je ekologicky šetrná. Pokud máte vozidlo, které vyrábí elektřinu a hned ji spotřebuje pro svůj provoz, tak se z toho daň také neplatí (tramvaj s rekuperací). Poslední vyjímkou je pokud je elektřina vyrobena pomocí jiných zdrojů, které podléhají ekologické dani. Například elektřina vytvořená v uhelné elektrárně již nepodléhá ekologické dani, protože ekologické dani podléhá uhlí.

Ekologická daň na auta

V České republice je stáří vozového parku v průměru 14,5 roku. Z tohoto důvodu od 1. ledna 2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 383/2008 Sb. o odpadech. Ekologická daň na auto se vztahuje na automobily osobní a lehká užitková. Tato auta jsou vyrobena před rokem 1998 a v roce 1998.

Možná, že daň na auto, měla vejít v platnost už podstatně dříve, a to, že když se podíváme na naše silnice, jaká auta se tam pohybují, je kolikrát až zarážející. Hovořím především o technickém stavu vozidla, bezpečnostní prvky nemají už téměř žádné a to co vypouštějí ze svých výfuků životnímu prostředí taky moc nesvědčí. Auta, kterých se týká ekologická daň na auta jsou především Škody stodvacítky a stopětky, Favority, Felície, VW Golfy II, Peugeot 205, Fiaty Uno, Fiaty Tipo a Renaulty 5.

Ekologickou daň na auto zaplatí kupující při registraci po 1. lednu 2009. V případě, že toto auto bude prodávat, ekologická daň na auto se už naplatí. Výše ekologické daně na auto se pohybuje v rozmezí od 3 000,- Kč do 10 000,- Kč. Upřímně řečeno, je mála pravděpodobnost, že auto, které má stáří 15 let a tento majitel bude jej používat dalších 5 let, že o toto auto bude ještě zájem. Proto si myslím, že platit další ekologickou daň na takovéto auto je celkem nesmysl.

Cenu 10 000,- Kč se zaplatí u aut, která nemají žádný katalyzátor, jinak výše ekologické daně spočívá v tom, jaká je uvedena emisní norma v technickém průkazu.

Výjimku u ekologické daně na auto při registraci tvoří veterány a sportovní speciály, a to z toho důvodu, že jsou tyto registrovány v registrech sportovních aut a historických, nikoli silničních. N motocykly se ekologická daň na auta rovněž nevztahuje.

Finance, které budou vybrány z ekologické daně na auto mají být použity ve Státním fondu životního prostředí na Národní programy, např. na financování dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
Další informace k ekologické dani
Ekologická daň se platí při přepisu v ČR nebo registraci auta z ciziny. Dalších majitelů se ekologická daň jiý netýká. Ekologická daň se vztahuje na vozidla do 3,5 tuny, motocykly, veteráni a vozidla nad váhu 3,5 tuny ekologickou daň neplatí
Auta s normou EURO 0 nebo vyrobené do roku 1992 platí největší ekologickou daň a to 10 000Kč. Tato daň se týká většiny Škodovek stovkové řady (100-125). V této skupině jsou auta bez katalyzátorů.
Auta s normou EURO 1 nebo vyrobené do roku 1995 platí ekologickou daň 5 000 Kč. Typickým příkladem je Škoda Favorit.
Auta s normou EURO 2 nebo vyrobené do roku 1999 platí nejnižší daň ve výši 3 000Kč. Do této kategorie patří třeba Škoda Felicie.
Auta s vyšší normou nebo mladší ekologickou daň již neplatí.