Datel: Lékař stromů v akci

Datle

Datel: Lesní tesař

Zvuk bubnování datla je v lese nepřeslechnutelný. Tento pták s charakteristicky červenou čepičkou je známý svou neúnavnou snahou o nalezení potravy. Datel, přezdívaný "lesní tesař", si pomocí silného zobáku razí cestu do dřeva stromů, kde hledá hmyz a larvy. Jeho jazyk je lepkavý a dlouhý, ideální pro vytahování potravy z úzkých škvír. Datel hraje v ekosystému lesa důležitou roli. Pomáhá kontrolovat populace škůdců a vytváří dutiny, které slouží jako úkryt pro jiné druhy ptáků a savců.

Život v korunách stromů

V korunách stromů se odehrává fascinující divadlo života. Prostor mezi listy a větvemi poskytuje útočiště a zdroje potravy pro širokou škálu živočichů. Ptáci si zde budují hnízda, veverky skáčou z větve na větev a hmyz poletuje mezi květy. Koruny stromů nabízejí bezpečí před predátory a zároveň dostatek potravy v podobě listů, plodů a semen. Pro mnoho druhů je život v korunách stromů klíčový pro jejich přežití. Například některé druhy opic tráví celý svůj život v korunách stromů, kde nacházejí vše, co potřebují.

Dlouhý jazyk a silný zobák

Datlové jsou známí svým dlouhým jazykem, který jim umožňuje dosáhnout hluboko do stromů a chytat hmyz. Jazyk datla je lepkavý a má na konci háčky, které mu pomáhají vytáhnout hmyz z úzkých štěrbin. Kromě dlouhého jazyka mají datlové také silný zobák, který používají k tesání do dřeva. Datlové tesají do stromů, aby si vytvořili hnízda, ale také aby se dostali k hmyzu, který se ukrývá uvnitř dřeva. Datlové jsou fascinující ptáci, kteří hrají důležitou roli v ekosystému.

Hnízdění v dutinách stromů

Dutiny stromů poskytují ptákům ideální útočiště pro hnízdění. Chrání je před predátory a nepříznivým počasím. V dutinách hnízdí celá řada druhů, například sýkory, brhlíci, lejsci, šoupálci a datli. Datli si dutiny sami tesají, ostatní ptáci využívají dutiny již existující

Potrava: Hmyz a larvy

Hmyz a larvy tvoří základní složku potravy mnoha zvířat. Ptáci, plazi, obojživelníci a savci se jimi živí, aby získali potřebné živiny. Hmyz je bohatý na bílkoviny, tuky a minerály, larvy zase poskytují důležitý zdroj energie. Pro některé druhy je hmyz jediným zdrojem potravy, například pro mravenečníky nebo některé druhy netopýrů. Jiní živočichové, jako třeba ježci nebo medvědi, si hmyzem zpestřují jídelníček. Hmyz a larvy jsou důležitou součástí ekosystému a jejich konzumace hraje klíčovou roli v potravním řetězci.

Druhy datlů v Česku

V České republice se můžeme setkat s několika druhy datlů. Mezi nejrozšířenější patří datel černý, impozantní pták s charakteristickým červeným temenem. Často ho můžeme slyšet bubnovat na stromy, čímž si značí teritorium a hledá potravu. Dalším hojným druhem je strakapoud velký, pestře zbarvený datel s červenou skvrnou na břiše. Často se vyskytuje v parcích a zahradách. Méně běžný je strakapoud prostřední, který preferuje listnaté lesy. Vzácněji se u nás vyskytuje datlík tříprstý, obyvatel horských smrčin.

Datel a ochrana přírody

Datel hraje v ekosystému lesa důležitou roli. Pomáhá kontrolovat populace hmyzu, který by jinak mohl poškodit stromy. Svými dutinami poskytuje datel hnízdní příležitosti pro mnoho dalších druhů ptáků, savců a dokonce i plazů. Ochrana datla je proto klíčová pro zachování biodiverzity. Kromě ochrany samotných datlů je důležité chránit i jejich přirozené prostředí, staré stromy s dostatkem mrtvého dřeva. Tímto způsobem můžeme zajistit, aby datel i nadále plnil svou důležitou roli v ekosystému.

Publikováno: 31. 05. 2024

Kategorie: příroda

Autor: Tereza Hrabáková

Tagy: datle | druh ptáka