Obnovitelné zdroje energie – solární kolektrory

Rozvoj lidstva již od pradávna souvisí s rozvojem získávání energie. Každodenně se setkáváme s využitím energie ať pro získání tepla, světla, k pohonu aut, zemědělství, ale také pro rekreaci a zábavu. Již Aristoteles tvrdil „Energie je to, co vše uvádí do pohybu“.

V současnosti se více do popředí dostává oblast obnovitelných zdrojů, převážně z důvodu rostoucích cen energií a důsledku klimatických změn. Nejvíce spotřebováváme energii v průmyslové výrobě a k dopravě, ale naše domácnosti jsou těsně v závěsu. Právě z tohoto důvodu bychom se měli více zajímat o využití obnovitelných zdrojů energie.

Energie ze slunce, nebo-li solární kolektory

Solární kolektor je zařízení přeměňující sluneční záření na jiný druh energie využitelnou pro lidstvo. Díky jednoduché přeměně se sluneční energie využívá nejčastěji k přeměně energie tepelné, ale lze ji využít i pro ohřev vody či k výrobě elektřiny. Princip solárních kolektorů se podobá skleníku, kdy se teplo zachytává pod skleněným krytem, kde se ohřívá absorbér, který dál předává tepelnou či elekrickou energii.

Solární kolektory existují ve dvou základních typech:

Fototermický kolektor – přeměňující sluneční záření na tepelnou energii. Převážně jsou tyto kolektory umisťovány na střeše rodinných a bytových domů.
Fotovoltaický kolektor (označovaný jako solární panel) vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou.
Zásadní předpoklad pro efektivní výrobu elektřiny je intenzita a doba slunečního záření. Česká republika nepatří v tomto ohledu mezi země nadprůměrné ba naopak, přesto je v rámci EU solární velmocí.
Dne 13.6.2013 byl spuštěn nový program Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Program „Nová zelená úsporám 2013“ by měla být přínosná pro celou českou ekonomiku.

Komínový nástavec eCOMAT šetří náklady na vytápění

Jste majitelem rodinného domu, panelového domu, bytového domu, průmyslové haly nebo továrního komplexu a máte velmi vysoké náklady za vytápění a ohřev vody? Pokud chcete snížit spotřebu paliv a zároveň chránit životní prostředí snížením emisí vypouštěných do ovzduší Vaším komínem, tak využijte nabízené možnosti dokonalejšího spalování společností iSeed s.r.o. s pobočkou v Šumperku a současně provozující informativní webové stránky KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE.CZ. Úspory při vytápění Vám zajistí jejich výjimečné produkty komínové nástavce eCOMAT. Tyto komínové nástavce Vám sníží náklady na vytápění až o 30% (průměrná domácnost ušetří až 9.000,-Kč za rok) a zajistí redukci emisí až o 45%. Jejich výrobním materiálem je velmi odolná titanová nerez, dostupné jsou k průměru komínové vložky 120 mm – 200 mm a jsou vhodné pro úsporu na vytápění u všech druhů topidel.

Komínové nástavce eCOMAT výrazně upravují odtah spalin z komínového tělesa a zároveň zdokonalují průběh hoření všech druhů paliv v kotli nebo v kamnech, čímž zvyšují jejich účinnost. Konstrukce komínových nástavců podstatným způsobem regulují intenzitu odtahu spalin, jejich cesta se zpomaluje, aby v závěrečné fázi naopak získala na intenzitě výrazným zrychlením, jež způsobuje proudění vzduchu po vnější stěně tělesa nástavce. Optimální intenzita tahu komína lze nastavovat dle individuálních potřeb uživatele. Dokonalá konstrukce nástavců umožňuje využít veškeré jejich funkce i pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky.

Komínové nástavce eCOMAT Vám nabízí tyto výhody:

● snížení nákladů na vytápění až o 30%
● snížení emisí vypouštěných do ovzduší, především COₐ až o 45%
● zvýšení účinnosti topidel
● prodloužení životnosti kotle a komínové vložky
● možnost dokonalejšího spalování
● zamezení zafoukávání
● kvalitní výrobní materiál produktu – titanová nerez
● životnost 30 let

Usnadněte si práci na zahradě

Plánovali jste si založení malé zahrádky a ona se Vám nějakým nedopatřením rozrostla v menší či větší plantáž? Tak to se Vám bude hodit nějaký ten typ na rychlé a efektivní zavlažování, protože lopotit se s konví se Vám určitě nechce. Konev radši zahoďte a začněte používat ke kropení trávníku a záhonů zavlažovací systémy.

Společnost Mountfield Vám nabízí účinné zavlažovací systémy renomované britské společnosti Hozelock. Společnost Hozelock sbírá zkušenosti a vyrábí zahradní náčiní a systémy již padesát let. Za tu dobu se vypracovala na pozici světové jedničky v oblasti zahradnictví. Díky systému Hozelock najdete řešení pro efektivní zavlažování každé zahrady. Těšit se můžete na nabídku kvalitních zahradních hadic, zavlažovacích pistolí s odolnými těly z kovu a plastu, různé typy postřikovačů s nastavitelným typem vodního paprsku (od silného proudu až po mlhu). Máte velkou zahradu? Tak to je pro Vás ideální hadicový naviják nebo vozík na hadici.

Zavlažovací systémy se postarají o trávník a záhony i v době, kdy nejste doma. Sestavené zavlažovací systémy budou pravidelně zavlažovat a Vy se nebudete muset o nic starat. Stačí jen připojit stále oblíbenější automatické časovače (vodní hodiny), které spustí zavlažování v určený den a čas, který si sami vyberete. Na sestavování zavlažovacích systému se můžete pustit s rychlospojkami a stopspojkami se speciální konstrukcí zakončení, které zabraňuje lámání zahradní hadice.

Samozavlažovací systémy

Jedná se o jednoduchý zavlažovací systém ve skrytém zahradním obrubníku. Je vhodný pro skleníky, záhony, zahrádky i skalky. Nejen že rostliny zásobuje vodou, ale ještě navíc dokáže kvalitně a esteticky oddělit okrasné části zahrady mezi sebou nebo od užitkové části zahrady. Určitě oceníte i to, že tento skrytý zahradní obrubník zabraňuje nežádoucímu prorůstání.

Jak to funguje?

Systém má zabudovaný neviditelný zahradní obrubník, který je vyroben tak, aby skrze něj mohla protékat voda. Pomocí malých úzkých rozvodových hadiček jsou na obrubník připojeny postřikovače. Pak už můžete ovládat systém ručním otočením kohoutku, nebo si na systém napojte automatický časovač, který bude zavlažování ovládat sám.

Kam s elektroodpadem a jinými komunálními odpady?

Třídění odpadu má své opodstatnění. A proč vlastně odpad třídíme? Třídění odpadu má především ekologický význam. Třídíme ho, abychom mohli bez jakýchkoliv obtíží využívat procesu recyklace, opět odpad začlenit do výroby a tím šetřit přírodní zdroje a chránit žívotní prostředí, tj. ekologie. Odpad nebo-li komunální odpad třídíme do speciálních kontejnerů různých barev (modrá, zelená, bílá, žlutá, oranžová) dle jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) nebo ho odevzdáváme do sběrných nebo-li recyklačních dvorů.

Do modrých kontejnerů (papír) vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly apod. Do těchto kontejnerů nevhazujeme mokrý, mastný či jinak znehodnocený papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny, použité hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.

Do zelených kontejnerů (barevné sklo) vhazujeme barevné nevratné lahve od nápojů, barevné skleněné nádoby, barevné skleněné střepy tzv. tabulové sklo apod. Do těchto kontejnerů nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky.

Do bílých kontejnerů (čiré sklo) vhazujeme čiré nevratné lahve od nápojů, čiré skleněné nádoby apod. A nevhazujeme do nich stejný komunální odpad jako do zelených kontejnerů.

Do žlutých kontejnerů (plasty) vhazujeme stlačené PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén apod. Do těchto kontejnerů nevhazujeme gumu, pneumatiky, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, linolea, novodurové trubky, vícevrstvé obaly, obaly od nebezpečných látek jako motorového oleje, chemikálií, barev apod.

Do oranžových kontejnerů vhazujeme vícevrstvé nápojové kartony na bázi Tetra Pak např. od mléka, džusů, vína apod.

Sběrné dvory jsou přizpůsobeny na sběr a recyklaci kovů (železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.), kompostovatelného odpadu (větve, listí, tráva, uvadlé květiny, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky aj.), objemného odpadu – starý nábytek (křesla, židle, skříně aj.), – podlahové krytiny (koberce, linolea), – umyvadla, – toalety, – sporáky, – pračky, stavební suti (cihly, beton), nebezpečného odpadu (léky, oleje, barvy, lepidla) a elektroodpadu (televizní a rádiové vysílače, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, mrazničky, akumulátory, galvanické články, zářivky, výbojky apod.). Elektroodpad lze odevzdat nejenom do sběrného dvoru, ale i vrátit zpět prodejci.

Zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení se zabývá i společnost ELEKTROWIN a.s. s pobočkou v Praze a současně provozující informativní webové stránky elektrowin s odkazem na www.elektrowin.cz.

Bohemia Energy Vám poskytne nejenom teplo a světlo

Zdroje energie

Přírodní zdroje energie dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Ale lze vůbec použít takové dělení? Neschovává se za tímto škatulkováním míra více či méně využívání nejrůznějších přírodních zdrojů? Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje energie využívá ke své pracovní činnosti i společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a její pracovní náplní je dodání levné elektrické energie a plynu do domácností, firem a obcí.

Obnovitelný přírodní zdroj energie je zdrojem, jež může být čerpán tisíce a pokud nebude naše planeta z nějakého důvodu zničena (např. destruktivní náraz meteoritu, který rozdrtí zemskou kůru, vypaří se řeky a oceány a ohnivý vítr vše spálí a nebo destruktivní výbuch slunce), tak až miliardy let. Zásadní schopností obnovitelných přírodních zdrojů energie je při postupném spotřebování částečná nebo úplná obnova, a to samozapříčiněním nebo za pomoci přispění lidské populace. Mezi obnovitelné přírodní zdroje energie řadíme obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jakými jsou sluneční energie, vodní energie, větrná energie, geotermální energie, energie mořských vln, energie vzduchu, energie biomasy, energie bioplynu apod.

Neobnovitelný přírodní zdroj energie je zdrojem, u kterého je počítáno, že se vyčerpá řádově během stovek let a jeho případná obnova bude trvat několikanásobně déle. Mezi neobnovitelné přírodní zdroje energie řadíme fosilní paliva jakými jsou uhlí, ropa, zemní plyn, roponosné horniny, rašelina a dále jadernou energii z důvodu možné vyčerpatelnosti přirozených přírodních zásob štěpných materiálů.

Elektřina

Elektřina nám umožňuje topit, svítit, vařit a v neposlední řadě využívat mnoho elektrických spotřebičů (žárovka, infrazářič, elektrická trouba aj.), nářadí, strojů a elektronických spotřebičů (televizní přijímač, rádiový přijímač, DVD přehrávač, počítač, mobilní telefon apod.), které lidem ulehčují a zpříjemňují život, zvyšují výkon pracovní činnosti a zrychlují pracovní proces.

Elektřina se vyrábí přeměnou určitého druhu energie (např. chemické, mechanické, světelné) na elektrickou energii. Elektrická energie se vyrábí především v tepelných, vodních, větrných a jaderných elektrárnách. Z těchto elektráren je elektrická energie rozváděna prostřednictvím elektrorozvodní sítě do domácností, firem a obcí. Elektřinu prodává dodavatel elektřiny s licencí od Energetického regulačního úřadu a nakupuje ji na tuzemském nebo zahraničním trhu.

Cenu elektřiny tvoří dvě složky, a to regulovaná a neregulovaná. Regulovaná složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem a zahrnuje náklady na dopravu, skladování a distribuci elektřiny a příspěvek na obnovitelné přírodní zdroje energie. Neregulovaná složka určuje velkoobchodní cenu elektřiny.

Významným dodavatelem elektrické energie v České republice je společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Elektrický proud

Elektrický proud je charakterizován jako uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje měřící se ampérmetrem. Elektrický proud je v běžných rozvodech stejnosměrný a střídavý.

Stejnosměrný elektrický proud

Stejnosměrný elektrický proud je proudem, jež v čase nemění směr svého toku, ale velikost proudu se měnit může. Směr stejnosměrného elektrického proudu je dohodnut od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Stejnosměrný elektrický proud vzniká ze zdroje stálého stejnosměrného napětí (např. galvanický článek), v termočlánku, ve fotoelektrických článcích, dynamu (generátoru) a usměrněním střídavého proudu za pomoci usměrňovače. Stejnosměrný elektrický proud byl prvním proudem, jež se začal využívat a rozšířil se především prostřednictvím vynálezů amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona. Stejnosměrný elektrický proud se používá v obvodech obsahující součástky citlivé na směr proudu (např. elektrolytický kondenzátor, tranzistor apod.)

Střídavý elektrický proud

Střídavý elektrický proud je proudem, jehož směr a velikost se v čase mění s určitou periodou, přičemž jeho střední hodnota je nulová. Jeho výroba a přenos proudu na větší vzdálenosti je výhodnější než stejnosměrný elektrický proud. Střídavá forma elektrické energie je vhodná pro její přenos z důvodů podstatného snížení ztrát na vedení a podstatného snížení pořizovacích nákladů na dálkové rozvody. Střídavý elektrický proud se používá v domácnostech v domácích elektrických spotřebičích (žárovka, zářivka, spotřebiče využívající elektromotor, elektrická topidla aj.), v průmyslu (obloukové pece v hutnictví, třífázové asynchronní motory, jež pohání téměř všechny průmyslové strojní mechanismy aj.), v palubních sítích některých dopravních prostředků (letadlo, loď), v elektrárnách a našli bychom mnoho dalších příkladů.

Výhodami střídavého elektrického proudu jsou na rozdíl od stejnosměrného elektrického proudu jednodušší průmyslová výroba a distribuce – jednoduché (skokově přepínané) zvyšování a snižování napětí za pomoci transformátorů a přístroje určené k vypínání (vypínače, stykače) a ochraně (pojistky, jističe, chrániče) silových obvodů střídavého proudu jsou konstrukčně menší.

Nevýhodami střídavého elektrického proudu na rozdíl od stejnosměrného elektrického proudu jsou složitější vrácení energie do sítě, tzv. rekuperace, nutnost plně synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti, nutnost vyvažovat nejen toky samotného činného výkonu, ale i jalového a podstatný vliv rozložených liniových parametrů vedení, jako parazitní indukce a kapacita.

Dále jsou známy stacionární a nestacionární elektrické proudy, průměrné proudy, okamžité elektrické proudy, objemové elektrické proudy, plošné elektrické proudy, kondukční elektrické proudy, konvekční elektrické proudy a vázané elektrické proudy.

Zemní plyn

Zemní plyn je charakterizován jako přírodní hořlavý plyn využívajíc se jako významné ekologické plynné fosilní palivo (k provozu vozidel se používá jeho stlačená nebo zkapalněná podoba), zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv, surovina pro chemický a palivářský průmysl nebo zdroj energie do domácností, firem a obcí (zahřeje, posvítí a dokonce i uvaří). Skládá se z více než 90% methanu a 1-6% ethanu. Zemní plyn se většinou nachází v podzemí samostatně nebo se v jeho blízkosti objevují další fosilní paliva jako černé uhlí či ropa. Při využívání zemního plynu je prováděna odorizace, což je proces přidávání zapáchajících plynů do zemního plynu bez zápachu. Bez tohoto procesu by mohlo při vysoké koncentraci zemního plynu ve vzduchu docházet k mnohem častějším smrtelným zraněním lidí a zvířat a plynovým haváriím.

Těžený zemní plyn se dělí na zemní plyn suchý (chudý), zemní plyn vlhký (bohatý), zemní plyn kyselý a zemní plyn s vyšším obsahem inertů (např. oxid uhličitý a dusík). Nejčastěji využívaným zemním plynem je naftový zemní plyn, který vzniká společně s ropou a patří mezi zemní plyn vlhký. Zemní plyn suchý je karbonský zemní plyn, jež se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí.

Významným dodavatelem zemního plynu v České republice je společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Bohemia Energy entity s.r.o.

Společnost Bohemia energy je přední tuzemský dodavatel elektřiny a plynu. Elektřinu a plyn nakupuje přímo od výrobců, nezávislých obchodníků nebo na Pražské energetické burze a poté prodává do domácností, firem a obcí. Přednostmi firmy Bohemia Energy jsou pomoc s rychlou a snadnou změnou dodavatele, stoprocentně spolehlivé dodávky, nadstandardní zákaznická péče pro každého klienta a v neposlední řadě zejména levnější elektřina a plyn než u dominantních dodavatelů. Nízká cena nabízených komodit spočívá v malých maržích díky nízkým nákladům společnosti Bohemia Energy.

Více informací o této firmě získáte na webových stránkách BOHEMIA ENERGY s odkazem na www.bohemia-energy.eu a na telefonním čísle +420 844 10 10 10.

Vliv ekologie na život lidí

S rozvojem znalostí a různých vymožeností se u lidí rozvíjí i cítění s přírodou. Tato oblast je velice široká. Na světě existuje mnoho skupin, které se zabývají a zajímají o tzv. ekologii.

Ekologie je věda, která se zabývá tím, jaké mají vztahy různé organismy k vnějšímu prostředí, ale také tím, jaké mají různé organismy vztahy k sobě navzájem. A protože i my lidé mezi tyto organismy patříme, snažíme se poznat a pochopit přírodní zákonitosti. Ekologie již řadu let ovlivňuje většinu lidí a jejich životy. Spousta lidí na světě se zajímá o různé problémy našeho životního prostředí, ať již se jedná o znečišťování našeho ovzduší, vody nebo půdy. Tato věda ale zároveň hledá řešení, jak vytvořit ideální životní prostředí, a jak chránit přírodu. Nejedná se pouze o rostliny či stromy, ale také o zvířata, která vymírají na různé nemoci. Mnohé druhy již vymřely a jsou k vidění pouze v zoologických zahradách. Jedná se ale i o ochranu lovených nebo chytaných zvířat, kdy mnozí lovci či rybáři pochytali a ulovili tolik zvířat a mořských ryb a živočichů, že způsobili nerovnováhu v přírodě. Jak v mořích a oceánech, tak i v lesích. I proto vznikají různé skupiny lidí, kteří se snaží tyto živočichy zachránit, před úplným vyhubením. Velice důležitá je také spolupráce všech zemí a států na světě. Protože mnoho lovení a chytání zvěře souvisí s penězi a ekonomií, je potřeba začít srovnávat tyto aktivity s tím, co potřebuje příroda. Bez ní nemůžeme žít ani my.

Týká se to i kácení lesů, nejen u nás a dalších vyspělých zemí, ale především kácení deštných pralesů v Amazonii. Vždyť stromy produkují kyslík a jsou to plíce naší planety. Problémem je ale i vypalování těchto pralesů a lesů, kdy se ničí nejen stromy, ale i živočichové, kteří zde žijí.

Ekologická daň na auta a jejich likvidace

Tak jako je rozvoj spousty odvětví, tak i automobilový průmysl sebou přináší stále nové a vylepšení automobily. S tím ale souvisí i to, že se kromě nových aut začínají shromažďovat starší auta. A protože jsou v cizině levnější, začala se k nám dovážet i starší či velmi stará auta. Za chvilku by se z nás ale stalo největší autovrakoviště v Evropě, a tak i na popud evropské unie, byla vytvořena ekologická daň. Ta by nás měla zároveň i ochránit, protože likvidace autovraků by se mohla vyhnout kontrole a mohly bychom mít časem velké problémy, kam s tolika auty.

Tato daň pomůže především k čistšímu vzduchu, ale také k větší bezpečnosti silničního provozu. A to i z toho důvodu, že stará auta ve větší míře způsobovala především díky špatnému technickému stavu. Nová auta jsou navíc vyráběna i tak, aby při případné nehodě co nejvíce ochránila lidi a zvířata, která v autě jedou. A to starší, ojetá auta, většinou takovou ochranu neumí.

Ekologická likvidace starých aut je téměř nebo úplně zdarma, a může ji provádět pouze firma s licencí. V těchto firmách také nedochází k rozprodávání různých autodílů a součástek. Při ekologické likvidaci je potřeba z každého auta vytřídit jednotlivé součástky, plasty, skla, vzácné kovy a provozní kapaliny. Zbyde tak pouze holá karoserie, která se nakonec rozřeže. Kapaliny musí být odsáty, aby nedošlo k jejich úniku, různé části se zvlášť recyklují. Při předání auta k takové ekologické likvidaci dostanete také potřebné potvrzení pro úřady, které jim musíte doložit při odhlášení auta, aby i v pozdějších letech nedošlo k tomu, že budete vyzváni k podání informace, co je s vaším starým autem.

Vliv ekologických daní na ochranu lesů

Vzhledem k tomu, že s rozvojem různých firem, a jejich většího počtu, stejně jako s rozvojem různých technických vymožeností, roste výroba, a tím vede spotřeba služeb k negativnímu dopadu na životní prostředí. Cílem ekologických daní je snížení negativního chování vůči přírodnímu prostředí.

Všechny firmy a subjekty musí změnit svůj přístup k výrobě i spotřebě tak, aby jejich chování snížilo nepříznivý dopad na už tak poškozené životní prostředí i na obyvatelstvo, s ohledem na jejich zdraví, které je již tak velice ovlivněno tímto nepříznivým životním prostředím. Vznik nových nemocí a civilizačních chorob se stále zvyšuje, a to tak rychle, že se nedaří vědcům držet s tímto vývojem tak rychlý krok. I z těchto důvodů byly u nás zavedeny nové ekologické daně. Jsou to daně z pevných paliv, které znečisťují ovzduší především na vesnicích, dále ze zemního plynu a z elektřiny. Kromě toho je potřeba snažit se snižovat emise, které jsou uvolňovány do našeho ovzduší, a které ničí naše životní prostředí. Výnosy z těchto poplatků jsou určeny k podpoře projektů, které mají příznivě ekologicky ovlivnit životní prostředí, ale i k nápravě škod, kterých se na životním prostředí lidé svým chováním dopustili.

Díky ekologickým daním a potřebě zlepšení ovzduší a zmenšení ozónové díry, se v lesích hospodaří tak, že je optimálně využíváno jak přírodních sil, tak také ekologických zákonů. Les je i nadále využíván pro lidi, kteří si zde odpočinou, prochází, sbírají různé ovoce, ale také je zde nutná těžba dřevin, především starých nebo nemocných. Vzhledem k častým přírodním katastrofám je potřeba nejen české lesy po různých polomech a záplavách také obnovovat a vysazovat nové stromy.

Ekologická zátěž zbytečných dárků končících v koši

S rozvojem neustálého vymýšlení nových věcí a nové elektroniky a jejich stále se rozvíjející výrobě i nižším cenám, jsme nuceni tyto nové věci kupovat, a tak často starší typy věcí či elektroniky končí v koši. Tak vznikají další tisíce tun odpadu. Každý nový, zbytečný nebo nevhodný dárek, tak může skončit v koši a to pro každého z nás znamená větší ekologickou zátěž. Všechny ty různé akce a reklamy nás nutí kupovat nové věci, i když ty staré ještě slouží a jsou v pořádku. Obzvláště pokud vyhodíme do odpadu různé elektrické přístroje, domácí spotřebiče nebo mobily, vzniká velká ekologická zátěž pro každý stát, pro každou zemi. I proto platí po celé Evropě norma, podle které jak výrobci, tak i dovozci zodpovídají za likvidaci staré elektroniky a domácích spotřebičů. Zodpovědnost spočívá v tom, že jsou povinni zabezpečit zpětný odběr, ale i jeho využití, zpracování či ekologickou likvidaci těchto věcí a přístrojů.

I kvůli tomu byly zavedeny recyklační poplatky. Není rozhodně vůbec vhodné, aby se takové dárky a věci vyhazovaly do koše, ale aby končili na ekologických likvidacích či recyklacích. Pokud tyto věci skončí ve spalovně, dostává se část jedů do ovzduší, což je opět pro naše životní prostředí. Úplně nejhorší jsou různé baterie od mobilních telefonů, notebooků a dalších přístrojů. A protože jich je velký počet a stále vznikají nové výrobky, byli výrobci nuceni změnit i technologie výroby a obsah látek, které byly jedovaté. Z dárků, přístrojů a dalších věcí zůstávají ale i různé obaly, které by měly být recyklovány, i proto je vyhazujeme do speciálních košů. Tyto koše však jsou v těsné blízkosti našich obydlí, na rozdíl od sběrných míst, ke kterým většinou můžeme dojet pouze autem. Aby i tato cesta byla ekologická, je dobré odvážet více věcí najednou.

Znečištění přírody po nočních koncertech

Pořádání různých zábav a oslav se v létě občas konala i za dob tzv. totality. Po otevření našich hranic se k nám dostalo i pořádání akcí na louce prakticky po dobu 6 měsíců v roce. Nejen různé koncerty, ale i párty a taneční večery, ale i několik dní tance a hudby po sobě.

Většinou je pronajatý nějaký areál, ale i normální louka, poblíž vsi nebo přímo ve vsi. Tam se rozbalí stany a pódia, kde budou umělci vystupovat, kde se budou prodívat nápoje a jídlo. Na louce se rozbalí stany, nebo pouze spacáky, a tak zůstane po tomto večeru nebo po této akci, třeba týdenní, zválená tráva. Jsou akce, které se pořádají na nevhodném terénu, a tak když celou akci proprší, můžete se brodit i po kolena v blátě. Na těchto akcích se většinou moc neřeší hygiena, ani to, kam se vyhazují odpadky.

A tak vždy po skončení akce musí nastoupit uklízecí četa. Na louce po takové akci zůstane spousta nepořádku, na každém kousku nějaké vyhozené plechovky, sklo, papírové kelímky a misky, ale i různé papíry, noviny, zbytky jídla. Ale protože se většinou na takových akcí pije alkohol, jsou zde i různé výkaly od lidí i psů, zvratky a další nepříjemné výtvory lidí, kteří to přeženou s alkoholem. Kromě slehnuté trávy jsou zde i díry po různých tyčích od stanů, pódia, ale i aut, která mohou do rozbahněného místo i zapadnout. Po takových autech pak vzniknou hluboké brázdy, které louky zničí. Úklid a úprava terénu, kde se akce konala, pak může trvat i několik dní, a tráva se může ještě dlouho vzpamatovávat.

Dalo by se říci, že to na místě vypadá jako po boji. Mnohdy tak vypadají i někteří účastníci akce, pokud si popletou akci se soutěží o množství vypitého alkoholu.