Kormorán velký: Tajemný lovec hlubin naší přírody

Kormorán Velký

Popis kormorána velkého

Popis kormorána velkého

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je vodní pták podobný kachně, ale s černým peřím a dlouhým krkem. Dorůstá délky 80 až 100 cm a váhy kolem 3 kg. Jeho křídla jsou poměrně krátká a ocas je štíhlý. Kormorán velký má vynikající potápivé schopnosti, dokáže se ponořit hluboko do vody a zůstat tam i několik minut.

Tento druh ptáka žije na pobřežích oceánů, mořských zátokách, řekách a jezerech. Vyskytuje se téměř po celém světě, s výjimkou Antarktidy. Kormorány velké lze pozorovat jak samotné, tak i v menších skupinách.

V období hnízdění si kormorán velký staví hnízdo z větví při vodní hladině. Samice snáší 3-4 vejce, na kterých sedí oba rodiče po dobu asi měsíce. Mláďata jsou plně opeřená asi po třech měsících od vylíhnutí.

Kromě ryb jsou součástí jeho potravy také korýši a měkkýši. Kormorán velký bývá občas kritizován v důsledku škod, které způsobuje rybářství, ale přesto patří mezi zajímavé a užitečné druhy ptáků.

Výskyt a rozšíření

Kormorán velký je druh ptáka, který se vyskytuje po celém světě. Jeho přirozeným prostředím jsou vodní plochy, jako jsou řeky, jezera a mořské pobřeží. V posledních desetiletích byl však pozorován nárůst počtu kormoránů i mimo tyto oblasti, například v parcích či na umělých jezerech. Již od středověku byl kormorán lovem regulován kvůli jeho škodlivosti pro rybářství, ale dnes se snažíme najít rovnováhu mezi ochranou těchto ptáků a udržením zdravého ekosystému ve vodních oblastech.

Potrava a způsob lovu

Potrava a způsob lovu kormorána velkého

Kormorán velký je druh ptáka, který se živí převážně rybami. Jeho potravu tvoří například štiky, okouni, cejni nebo kapři. Kromě ryb však může jíst i hmyz a menší živočichy.

Způsob lovu kormoránů je poměrně unikátní. Ptáci se potápějí pod vodu a loví ryby pomocí svého silného zobáku a ostrých pazourků na nohách. Poté se vynořují na hladinu a požírají ulovenou kořist.

Loviště kormoránů velkých se nachází u vodních toků, jezer, mořských pobřeží anebo sladkovodních bažin.

Tento druh ptáků mívá také výborné vidění pod vodu, což mu umožňuje snadno najít kořist.

Kormorány velké lze obvykle pozorovat jednotlivě nebo ve skupinkách při lovu nad hladinou či během letu nad vodou.

Rozmnožování a hnízdění

Rozmnožování a hnízdění kormorána velkého

Vztah kormoránů k rybářství

Vztah kormoránů k rybářství

Kormorán velký, majestátní druh ptáka, je v České republice často spojován s rybářstvím. Tento pták, který se živí především rybami a dalšími vodními živočichy, dokáže u rybníků způsobit problémy a škody na úlovku.

Z jedné strany jsou kormoráni velmi úspěšní lovci a dokážou zabezpečit své přežití i v těch nejtěžších podmínkách. Na druhé straně ale v místech, kde byla populace těchto ptáků příliš velká a nedostatečně regulována, mohou výrazně snížit počty ulovených ryb.

Proto je důležité najít rovnováhu mezi ochranou této krásné a cenné dravé ptáků a zachováním prosperujícího rybářského průmyslu. Zavedení vhodných opatření na ochranu rybníků před neúměrným poškozením ze strany kormoránů tak mohou být klíčem k tomu, aby se oba tyto aktivity mohly nadále vyvíjet vedle sebe bez konfliktu.

Ochrana a ohrožení druhu

Ochrana a ohrožení druhu kormorána velkého

Kormorán velký je impozantní pták s charakteristickým hábitem lovit ryby pod vodou. I přesto, že se jedná o relativně rozšířený druh, stále čelí mnoha rizikům a hrozbám v přírodě.

Jedním z největších problémů pro kormorány velké je ztráta přirozeného prostředí. Postupná degradace mokřadů a vodních území tuto populaci ohrožuje tím, že jim ubývají vhodné biotopy pro hnízdění a lovení kořisti.

Dalším faktorem ohrožení jsou lidské aktivity jako rybolov a nadměrná těžba ryb. Jednotlivci jsou často poslouchání do svých peřin, což může vést k narušování obecné populace tohoto druhu.

Nicméně existují také programy na ochranu kormoránů velkých, které napomáhají budování nových hnízdišť a podporují další opatření na zachování tohoto krásného ptactva.

Zajímavosti o kormoránu velkém

Kormorán velký je fascinujícím druhem ptáka, který má mnoho zajímavých vlastností. Tento dravec se specializuje na lovení ryb a dokáže zůstat pod vodou až 90 sekund. Kormoráni velcí také mají schopnost plavat s polovinou těla pod hladinou, což jim umožňuje lovit i ve velkých hloubkách. Další fascinující vlastností kormoránů velkých je to, že si často suší křídla na slunci, což zajišťuje správné fungování jejich peří. Navíc jsou kormoráni velcí skvělými letci, dokážou zkrotit rychlost a dosahovat rychlosti až 100 km/h. Tyto zajímavosti jsou jen některé z vlastností této impozantní a krásné přírodní bytosti.

Publikováno: 16. 05. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Michala Hrubínová

Tagy: kormorán velký | velký druh ptáka