Lasice kolčava: Tajemný lovec české přírody

Lasice Kolčava

Popis druhu lasice kolčavy

Lasice kolčava (Mustela nivalis) je malé masožravé zvíře patřící do čeledi lasicovitých. Je to druh lasice, který se vyskytuje v Eurasii a Severní Americe. Lasice kolčava měří asi 20-30 cm na délku a váží 60-150 gramů. Její srst je na svrchní straně hnědá nebo tmavě hnědá s bílým břichem.

Toto zvíře se živí především menšími hlodavci, ale také drobnými ptáky, plazy a hmyzem. V období rozmnožování jsou samice schopny porodit až 10 mláďat najednou.

Lasice kolčava je vyhledávána lidmi pro svou kožešinu, což ji řadí mezi ohrožené druhy. Naštěstí jsou ale nyní chráněny zákony ve většině zemí, kde se vyskytují.

Výskyt a rozšíření

Výskyt a rozšíření lasice kolčavy

Lasice kolčava, také známá jako kuna kolčava, je druh lasice vyskytující se v Evropě a Asii. Je to malé masožravé zvíře s krátkou srstí a dlouhým ocasem.

Ve volné přírodě lze najít lasici kolčavu v lesích, polích, bažinách a na březích řek. Jejich domovem jsou obvykle norovité stavby pod kořeny stromů nebo mezi kameny.

Lasice kolčava je považována za druh s širokým rozšířením a populacemi se vyskytují od Skandinávie po Japonsko. Nicméně jejich populace se postupně snižuje kvůli ztrátě přirozeného prostředí a lovu pro kožešiny.

Pro ochranu tohoto druhu jsou v některých zemích zakázány lov i chov. Lasice kolčava je důležitou součástí ekosystémů, protože pomáhají regulovat populaci hmyzu a drobných savců.

Potrava a způsob lovu

Potrava a způsob lovu lasice kolčavy

Lasice kolčava (Mustela nivalis) je druh malého šelmy, který obývá Evropu, Asii a Severní Ameriku. Tato dravá zvířata se živí hlodavci, menšími savci a ptáky. Vzhledem k tomu, že jsou velmi rychlí a mrštní lovci, dokážou si poradit i s větší kořistí než samy.

Lasice kolčava využívá svého drobného těla k pronikání do malých nor a mezi skalnaté rozsedliny, kde často hledá kořist. Důležitým prvkem při lovu je také dobrý sluch a zrak, díky kterým dokáže rychle reagovat na pohyb kořisti.

Tito malí lovci jsou velmi aktivní především v noci a za šera. Když nenajdou dostatek kořisti v blízkosti svého úkrytu, rádi se vydají i na delší cestu za potravou. Kvůli svému menšímu tělu potřebují denně spoustu energie od potravy. Proto často uloví více kořisti najednou, aby udrželi svou energii na potřebné úrovni.

Celkově lze říct, že lasice kolčava je zdatný lovec, který využívá svůj vzhled a schopnosti k lovu kořisti. Je to fascinující zvíře, které nás dokáže naučit mnoho o přizpůsobení se prostředí a přežití v něm.

Vzhled a charakteristické znaky

Lasice kolčava je malé predátorské zvíře, které se vyskytuje v Evropě a Asii. Jejím charakteristickým znakem je delší, štíhlé tělo s krátkými nohama. Má dlouhou, špičatou hlavu s velkýma ušima a ostře zakončený ocas. Srst lasice kolčavy může být různých barev - od světle hnědé až po tmavě hnědou nebo černou.

Kromě vzhledu má lasice kolčava také specifický charakteristický způsob lovu kořisti - umí totiž drápy schovat do polštářků na tlapách, aby si je nepoškozovala při pohybu po rostlinách. Tento druh lasice se živí zejména hmyzem, ale i drobnými obratlovci jako jsou myši nebo ptáci.

Celkově jde o zajímavý a nenápadný tvor, který si zaslouží pozornost nejen kvůli svému neobvyklému vzhledu, ale také díky svému specifickému chování a lovu kořisti.

Chování a způsob života

Chování a způsob života lasice kolčavy

Lasice kolčava, známá také jako kuna rybářská, je druh lasice obývající vodní prostředí. Její chování a způsob života jsou velmi fascinující a plné nečekaných momentů.

Tito šikovní lovci se živí převážně rybami, ale také často uloví obojživelníky a drobné savce. Loví v noci a jsou schopni se potápět do hloubky vody až 10 metrů. Lasice kolčava je také schopna pod vodou zadržet dech po dobu téměř 2 minut.

V létě si staví hnízda na břehu řeky nebo potoka, kam si nosí kořist pro své mláďata. V zimě se pak ukrývají v opuštěných nory pod kořeny stromů nebo v bahnitých březích.

Je to aktivní noční tvor, který rád prozkoumává své okolí. Pokud máš štěstí vidět tuhle krásnou lasici na vlastní oči, určitě ti to zanechá nezapomenutelný zážitek.

Vztah k člověku a ochrana druhu

Lasice kolčava je neobyčejný druh lasice, který má výjimečnou schopnost přizpůsobit se různým prostředím. Nicméně, jeho populace je ohrožena především kvůli ztrátě přirozeného prostředí a pytláctví.

Je důležité si uvědomit vztah mezi člověkem a ochranou druhu jako lasice kolčava. Ztráta tohoto druhu by mohla mít zásadní dopad na ekosystém. Proto je důležité chránit tuto ohroženou populaci. To může být dosaženo podporou ochranných opatření a šířením povědomí o nutnosti ochrany této vzácné lasice.

Je naší odpovědností chránit druhy jako lasice kolčava a zajistit tak zachování biologické rozmanitosti pro budoucí generace.

Zajímavosti o lasici kolčavě

Zajímavosti o lasici kolčavě

Lasice kolčava je druh lasice, který se vyskytuje v Evropě, Asii a Africe. Je to malé zvíře s šedohnědou srstí a bílým hrdlem.

Jednou z unikátních vlastností této lasice je její speciální hrazený instinkt. Když se cítí ohrožená, okamžitě začne produkovat silné páchnoucí látky, aby odrazila predátory a ochránila sebe i svůj teritorium.

Další zajímavostí je fakt, že se jedná o nočního živočicha, který tráví většinu dne přepychováním si ve svém úkrytu. Přestože je tedy dobře uzpůsobena k lovu kořisti jako potkanům nebo hrabošům, samotného lovícího aktu budeš často pozorovat jen velmi málo.

Pokud by ti ale nějaká lasice kolčava přece jen padla do rukou nebo na oči, vem si na paměť fakt, že její agresivita může být velmi nebezpečná. Proto buď opatrný a respektuj jejich prostor!

Publikováno: 20. 05. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Michala Hrubínová

Tagy: lasice kolčava | druh lasice