topol černý

Topol Černý

Topol černý: Přírodní skvost s neobyčejnou silou

Topol černý (Populus nigra) je jedním z nejvzácnějších a nejcennějších druhů stromů v naší přírodě. Jeho existence je ohrožena zejména lidskou činností, která vedla k jeho úbytku a degradaci přirozeného prostředí, ve kterém se vyskytuje. Je proto důležité si uvědomit jeho hodnotu a začít se aktivně angažovat ve...