Užovka hladká: Tajemný had našich lesů

Užovka Hladká

Popis užovky hladké

Popis užovky hladké:

Užovka hladká je had, který se vyskytuje v Evropě a Asii. Dosahuje délky až 1,5 metru a váhy až 2 kilogramy. Je to had poměrně štíhlý s jemnou šupinatou kůží bez výrazného zbarvení. Na břiše má užovka hladká světlejší barvu než na vrchní části těla.

Tento druh hada je nejvíce aktivní během dne a živí se hlavně menšími obratlovci, jako jsou drobní savci, plazi, ptáci nebo ryby. V letních měsících vyhledává vlhká místa poblíž vodních zdrojů.

Užovka hladká není jedovatá a pro člověka je naprosto neškodná. I přesto je ale důležité zacházet s nimi opatrně a nenechat se jimi kousnout, protože mohou být přenašeči nemocí.

Výskyt a rozšíření

Výskyt a rozšíření užovky hladké jsou velmi rozmanité. Tento druh hada se vyskytuje prakticky v celé Evropě s výjimkou arktických oblastí a části Skandinávie. Kromě toho byla zaznamenána i jeho přítomnost na Blízkém východě, Severní Africe a Asii. V České republice je užovka hladká poměrně hojným druhem hada, který se nachází zejména v nížinách a pahorkatinách, avšak může se vyskytnout i v horách do nadmořské výšky tisíc metrů.

Potrava a způsob lovu

Potrava a způsob lovu užovky hladké

Užovka hladká, latinsky Coronella austriaca, je hadovitý plaz žijící v celé Evropě. Tento druh hada se živí převážně menšími savci jako jsou myši nebo ještěrky. Pro svůj lovecký styl využívá svého specifického těla a chytrosti.

Užovka hladká je poměrně štíhlý had s malou hlavou a krátkým ocasem. Díky svému plochému tělu dokáže snadno pronikat do úzkých mezirychlostí a mezi kameny, kde si vyhledává kořist. Své oběti uchvacuje rychlými pohyby a silným skusením. Její jed není pro člověka nebezpečný.

Vzhledem k tomu, že se užovka hladká vyskytuje po celé Evropě, může lišit její dieta v závislosti na prostředí daného regionu. Nicméně vtisknutý lov plazů patří k tomu, co mají společného.

Celkově lze říci, že užovka hladká patří mezi fascinující druhy hadů díky kombinaci svých fyzických schopností a loveckých strategií.

Rozmnožování a chování

Rozmnožování a chování užovky hladké

Užovka hladká (Coronella austriaca) je had, který se vyskytuje na území Evropy a Asie. Tento druh hada dokáže rozmnožovat jak vejci, tak živě. Samice ukládají vejce do půdy nebo pod kameny, kde se vylíhnou mláďata. Na rozdíl od jiných druhů hadů, užovka hladká má tendenci se spolu s jinými hady shlukovat při hledání potravy nebo ochrany před predátory.

Chování užovek hladkých je obecně klidné a mírné. Tyto hady jsou aktivní během dne a loví bezobratlé zvířata, jako jsou slimáci, mšice a pavouci. Občas mohou lovit i malé obratlovce.

Jako domácí zvířata jsou užovky hladké ideálním volbou pro ty, kteří nemají dostatek místa pro chov větších druhů. Udržují se snadno, nejsou náročné na krmení a jsou velmi klidné.

Je důležité brát na vědomí, že udržení exotických zvířat jako domácích mazlíčků vyžaduje odpovědný přístup a znalosti v oblasti péče o zvířata.

Vztah k člověku a ochrana druhu

Vztah k člověku a ochrana druhu

Užovka hladká je fascinující had, který však může vyvolat také strach a obavy u lidí. Proto je důležité správně pochopit jeho vztah k člověku a přijmout opatření pro ochranu tohoto druhu.

Užovky hladké jsou největšími evropskými hady, ale naštěstí pro člověka jsou plaché a neagresivní. Většina útoků na lidi se stane pouze tehdy, pokud se had cítí ohrožený. Proto je klíčové respektovat užovky a nezasahovat do jejich přirozeného prostředí.

Bohužel v posledních letech dochází k poklesu populace užovek hladkých kvůli ničení jejich přirozených stanovišť, znečištění životního prostředí a následnému snižování dostupnosti potravy. To znamená, že ochrana tohoto druhu je více než nutná.

Kromě osvěty o významu ochrany užovek se provozuje také aktivní snaha o zlepšení stavu populace užovek hladkých. K tomuto účelu se například uplatňují programy na obnovu přirozených stanovišť a školení zaměřená na správné zacházení s užovkami.

S pozitivním vztahem k užovkám a ochranou tohoto druhu můžeme zajistit, že se tito hadi budou i nadále vyskytovat v naší přírodě.

Zajímavosti o užovce hladké

Zajímavosti o užovce hladké:

- Užovka hladká bývá nejčastěji nalezena v lesích a vlhkých oblastech.

- Jejím hlavním zdrojem potravy jsou malí savci, ptáci a ještěrky.

- Užovka hladká dokáže rychle unikat před predátory pomocí svého skvělého šplhu a schopnosti se rychle zakrýt pod kameny či listím.

- V přírodě se běžně dožívá 15 až 20 let.

- I když její kousnutí není pro člověka nebezpečné, mohou mít následky jako bolest, otok či svědění. Proto je důležité udržovat odstup.

Publikováno: 21. 05. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Tereza Novotná

Tagy: užovka hladká | druh hada