Datel černý - mistři vrtání dřeva přírodou obdaření

Datel Černý

Úvod: Poznejte základní informace o datlu černém, fascinujícím ptákovi z řádu šplhavých. Dozvíte se více o jeho vzhledu, chování a rozšíření v přírodě.

Popis datla černého

Popis datla černého:

Datel černý je středně velký pták s charakteristickou černou barvou peří. Samec má na hlavě velký a výrazný krovák, který slouží při páření k námluvám samice. Kromě toho je typickým znakem datla jeho silný zobák, kterým dokáže vyhloubit důl v kmeni stromu, kam pak ukládá svá vejce. Datlové mají také velmi silné krky a jsou schopni hlasitě bubení do dřeva, což slouží jako způsob komunikace s ostatními jedinci svého druhu.

Vyskytují se převážně v lesnatých oblastech Evropy a Asie. Jsou to poměrně plachí ptáci, ale dají se pozorovat především v ranních hodinách nebo při setmění, kdy loví hmyz na kmenech stromů. Jejich jídlo tvoří také larvy hmyzu a semena.

Datel černý je zajímavým ptákem s mnoha charakteristickými znaky a je velmi důležitou součástí lesní ekosystému.

Rozšíření a výskyt

Rozšíření a výskyt datla černého

Datel černý patří mezi největší zástupce datlovitých ptáků, ačkoliv je stále považován za relativně vzácného druhu. Jeho přirozeným biotopem jsou především listnaté lesy, kde si vybírá vhodné dutiny pro hnízdění a potravu. V České republice se vyskytuje především na jižní Moravě, ale někdy může být pozorován i v jiných oblastech s vhodným prostředím. Celkově se jedná o druh s poměrně širokým rozsahem výskytu, který sahá od západní Evropy až po Sibiř.

Potrava

Potrava datla černého

Datel černý je druh ptáka, který se živí především larvami hmyzu, ořechy a semeny. Jeho potrava také zahrnuje různé druhy bobulí a plodů stromů. Díky svému silnému zobáku dokáže datel černý snadno vyhloubat díry ve dřevě, kde najde schovanou kořist. Kromě toho také rád konzumuje nektar z květů.

Chování

Chování datla černého - co byste o něm měli vědět?

Hnízdění a rozmnožování

Hnízdění a rozmnožování datla černého

Datel černý je pták z řádu datlovitých, který se vyskytuje především v lesích Evropy a Asie. Tento pták je známý svou schopností hledat kořist na kmenech stromů pomocí svého silného zobáku. Kromě toho datel černý také vyhrabává dutiny do kmenů stromů, ve kterých následně hnízdí.

Během období rozmnožování si samec i samice datla černého staví hnízdo společně. Hnízdo může být velmi hluboké a sahající i několik metrů dovnitř kmeni stromu. V takovém hnízdě jsou pak snesena vejce a po vylíhnutí se z nich líhnou malá kuřátka.

Když se kuřátka narodí, samice se o ně stará celkem 3 týdny, než jsou schopna opustit hnízdo a začít lovit potravu samy. Datel černý je ohrožený druh, ale kvůli jeho zajímavému chování patří mezi oblíbené ptactvo pozorované při pozorování ptáků.

Význam datla černého v ekosystému

Datel černý je zajímavým ptákem, který hraje významnou roli v ekosystému. Jeho hlavní funkcí je kácení stromů a prolamování kůry, což může být pro někoho překvapivé. Nicméně, datel tímto svým chováním pomáhá udržovat zdraví lesa a poskytuje útočiště dalším druhům zvířat.

Díky svému speciálnímu zobáku dokáže datel snadno proniknout do tvrdé dřeviny a vybírat si z ní potravu - jako jsou různé druhy hmyzu, larvy nebo plody stromů. Tuto potravu využívají i jiná zvířata, např. sojka obecná nebo kos černý.

Datlovi také patří velkou zásluhu na ochraně lesních ekosystémů před škůdci a chorobami. Když totiž datel rozšíří kmen stromu, který již není schopen živit živou tkání, umožní dřevině lépe dýchát a cirkulovat živiny, takže se mohou vyvinout nové větve a listy.

Vzhledem ke svému vlivu na lesy jsou datlové považováni za indikátory zdraví lesního ekosystému. Pokud jsou datlové v daném prostředí přítomni a aktivní, je to dobrý signál pro zdravotní stav lesa.

Ohrožení a ochrana

Ohrožení a ochrana datla černého

Datel černý je krásný pták, který obývá lesy v Evropě a Asii. Bohužel, v současné době je tento druh ohrožen vyhynutím z důvodu ničení přirozeného prostředí, jako jsou lesy a kácení stromů.

Pro ochranu datla černého jsou v posledních letech přijímána různá opatření, jako například záchranářské programy pro reintrodukci tohoto druhu do přírody, zakládání rezervací a chráněných oblastí nebo omezení kácení stromů v jeho biotopu.

Je důležité, abychom si uvědomili hodnotu této ohrožené druhu pro naši přírodu a snažili se jej chránit tím nejlepším možným způsobem.

Závěr: Datel černý - popis, výskyt a ochrana tohoto ohroženého ptáka

Publikováno: 11. 05. 2023

Kategorie: příroda

Autor: Dana Kupcová

Tagy: datel černý | pták