mezinárodní organizace prosazující udržitelný rozvoj

Iniciativa 21

Iniciativa 21: Cesta ke udržitelnému rozvoji v globálním měřítku

Iniciativa 21 není jen další nevládní organizace, která se snaží prosazovat udržitelný rozvoj. Je to mezinárodní organizace, jejímž cílem je přimět vlády a občanskou společnost k hlubšímu zamyšlení nad otázkami souvisejícími s ochranou životního prostředí a udržitelným hospodařením se zdroji. Iniciativa 21...